บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นซ์ คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นซ์ คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบ Automation control และ Instrument ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ด้วยประสบการณ์ในการทำงาน การเป็น System Integrator ให้กับบริษัทชั้นนำ ในการให้คำปรึกษาเรื่องกระบวนการผลิตและการออกแบบทางด้านวิศวกรรม รวมถึงการคัดเลือกและจัดหาเครื่องมือวิศวกรรมและซอฟต์แวร์ (PLC และ SCADA) เพื่อใช้ในการจัดการระบบสารสนเทศแบบ Real-time การจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการ และระบบการบริหารงานโครงการ ในอุตสาหกรรมต่างๆ

นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์เครื่องชั่ง(Load Cell) อุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม Level Switches, Pressure Switch, Temp Switches, Transducer, Valves อุปกรณ์การควบคุมระบบอัตโนมัติ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วไป

READ MORE

Partner